HIS-COVID 2021

Tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tại TP. HCM ứng phó dịch bệnh COVID-19

TOP 20

Tủ bảo quản vắc xin sinh phẩm

COVI Chat (Cổng Chat Tương tác AI Tiếp nhận và Hỗ trợ Thông tin COVID)

Bộ kit CRE Việt Nam chẩn đoán sớm vi khuẩn đa kháng kháng sinh giúp giảm tỷ lệ tử vong

Giải pháp quản lý đô thị CyHome

COVIDPASS.VN - Hồ sơ chứng nhận số xét nghiệm COVID-19 trên nền tảng công nghệ Blockchain

Bản đồ thông tin - Covidmaps giúp phòng chóng dịch bệnh COVID-19

PHÒNG NGỪA VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ COVID-19 BẰNG CÔNG NGHỆ CHẤM LƯỢNG TỬ

WeShare_Góp Gió Tạo Bão, Chiến Thắng Đại Dịch

Thiết bị khử trùng khử khuẩn không gian kín- Model AD-01

NT01- Nền tảng quản lý bằng QR code

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT COVID QUA NƯỚC THẢI BẢO VỆ VÙNG XANH, NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỬ DỤNG HỐ GA THUẬN THIÊN

CÔNG NGHỆ NANO VÀ TINH CHẾ HOẠT CHẤT TỪ DƯỢC LIỆU ỨNG DỤNG TRONG CÁC SẢN PHẨM PHÒNG CHỐNG SARS-COV-2

Ứng dụng phác đồ Đông y xử trí sớm F0 phòng chống Covid-19

T-Check: Thiết Bị Khai Báo Y Tế Và Kiểm Soát Ra Vào

Miguards Tracking – Giải Pháp Quản Lý Cách Ly Và Theo Dõi Lộ Trình Di Chuyển

mCare - Theo dõi sức khỏe F0 24/7 qua vòng đeo

GIẢI PHÁP LỌC VÀ DIỆT KHUẨN KHÔNG KHÍ CHỐNG COVID SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MESP (VI TĨNH ĐIỆN )

SOSmap.net - nền tảng công nghệ kết nối giữa người cần giúp đỡ và người có thể giúp đỡ

rtWork Tech Platform

Tủ sát khuẩn tự động đa năng PPS - TSK01