NT01- Nền tảng quản lý bằng QR code

Giới thiệu chung

Chủ dự án
Đỗ Trần Anh
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin
Quốc gia
Việt Nam
Mô tả ngắn
Sản phẩm nền tảng QR dành quản lý dữ liệu cho nhiều loại hình : Quản lý phân lịch đi chợ, quản lý công dân qua các chốt, quản lý khác có cấp phép. Sự khác biệt của nền tảng là giao quyền quyết định cho công chức thực hiện kiểm soát tại các điểm kiểm tra.

Giới thiệu chi tiết

I. Vấn đề cần giải quyết : 
Trong tình hình COVID – 19 đang diễn biến phức tạp, việc quản trị dữ liệu trở nên cấp thiết và quan trọng đối với các cơ quan chuyên trách về phòng chống dịch COVID-19. Quan sát trong thực tế các ứng dụng ở mức Vĩ mô của bộ y tế và các bộ ngành khác chưa cung cấp kịp thông tin phản ánh bức tranh thực tế theo thời gian thực số liệu chống dịch tại địa phương nhất là cấp phường.
Ứng dụng QR trong quản lý
Ngoài ra hiện nay nhu cầu quản lý và phân lịch đi lại, đi chợ, cấp phép, truy vết của người dân theo chỉ thị 16 phải được áp dụng linh động, linh hoạt theo nhu cầu địa phương do vậy việc tập trung dữ liệu lại càng khó vì mỗi nơi làm thủ công và tổng hợp mỗi kiểu khác nhau.  
I.Tập trung dữ liệu cùng khai thác

Tập trung dữ liệu để cùng khai thác ở mức địa phương hiện tại chưa thực hiện được, dữ liệu vẫn đang nằm rải rác và tốn rất nhiều công sức để cập nhật và báo cáo.
II.NT01 - Nền tảng ứng dụng mã QR trong chống COVID 19 
  • Sử dụng mã QR để đơn giản việc nhập dữ liệu và kiểm tra tính đúng đắn
  • Triển khai các mẫu nhập tùy biến cho các trường hợp cụ thể
  • Bảng phân tích dữ liệu ứng dụng bằng POWER BI, tùy biến theo yêu cầu người dùng
  • Đơn giản và chi tiết trong triển khai ( không cài App) 
III. Khả năng ứng dụng 
Quản lý ra vào các khu chợ, lịch đi lại tại nhiều chợ, quản lý cấp phép ra vào cơ quan, chấm công
Quản lý truy vết các trường hợp qua chốt kiểm soát, phục vụ cung cấp thông tin cho các chốt di động
Quản lý cấp phép cho các nhu cầu xin cấp phép, trách tiếp xúc
IV. Thực tế ứng dụng
Quản lý ra vào chợ :
Hộ dân nhận thẻ có thể dùng điện thoại chụp thẻ mà mở link QR để thêm người đi chợ, xem thông tin đã đi chợ. 
Khi đi chợ, hộ dân đưa thẻ hoặc mã QR để công chức kiểm soát chợ quét bằng điện thoại và kích hoạt lần đi chợ cho phép hoặc từ chối. 
Triển khai nhanh chóng với 3 bước : 
Nhập liệu bằng file EXCEL 
In thẻ đi chợ (Farmtech Vietnam thực hiện)
Hướng dẫn công chức bảo vệ cách dùng
Quản lý tại chốt kiểm soát:
Cấp mã QR cho từng công dân thông qua yêu cầu của công dân, kiểm soát quá trình qua chốt bằng cách quét mã QR Công dân có thể tự tạo mã QR hoặc nhờ tạo giúp mã QR thông qua điện thoại.
Triển khai nhanh chóng chỉ với 2 bước thực hiện.
Hình thức hợp tác :
Với dự án này chúng tôi đóng góp miễn phí cho cộng đồng và hy vọng rằng có thể giúp được cho nhiều địa phương trong việc triển khai phòng chống COVID-19 
Chi tiết toàn bộ nền tảng xem tại :
https://farmtechvietnam.com/covid19QR/
Demo tại : https://qrcode.nhatrang.gov.vn/
Mọi chi tiết dự án bạn vui lòng liên hệ : 
Trưởng nhóm dự án : Đỗ Trần Anh
Email: dotrananh@farmtech.vn
Chúng tôi thực hiện dự án này nhằm mục đích thay đổi cách thức quản lý tại các địa phương trong phòng chống dịch : Công chức phải là người chịu trách nhiệm giám sát người dân. An toàn cho Công chức tránh tiếp xúc trực tiếp.