Giám sát F0, F1 tại nhà bằng định vị từ smartphone

Giới thiệu chung

Chủ dự án
Nguyễn Thành Công
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin
Quốc gia
Việt Nam
Mô tả ngắn
Quản lý các F tại nhà bằng điểm danh qua vị trí từ smartphone, hiển thị qua Google maps. Các F cũng được quyền chọn hiển thị thông tin giúp đỡ nếu cần để những nhà hảo tâm biết vị trí và hỗ trợ

Giới thiệu chi tiết

Là một doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhỏ thành lập từ năm 2014 chúng tôi đang kiên trì thực hiện sứ mệnh "Sáng tạo các giải pháp thông minh cho cuộc sống xanh"

Chúng tôi đề xuất giải pháp Giám sát F0, F1 tại nhà bằng định vị từ smartphone. Dựa trên ứng dụng Chấm công dành cho nhân viên bán hàng thị trường chúng tôi đang triển khai thực tế. Cơ quan quản lý có thể tạo danh sách và tài khoản các F để dễ dàng quản lý truy xuất nắm bắt thông tin hàng ngày thông qua giao diện web. Các F được cấp tài khoản vào phần mềm qua trình duyệt bằng smartphone có kết nối internet tại nhà để thực hiện điểm danh giúp cán bộ quản lý biết được vị trí di chuyển của F thực tế. Các F có thể tùy chọn chế độ hiển thị Cần trợ giúp để cộng đồng những nhà hảo tâm hỗ trợ thông qua nền tảng phần mềm giao diện web. 

Kế hoạch triển khai của chúng tôi là tạo tài khoản và hỗ trợ miễn phí cho cơ quan chức năng sử dụng để quản lý và hỗ trợ các F trên địa bàn thành phố. Chúng tôi cần trao đổi với cơ quan quản lý để nắm được luồng công việc từ đó thiết lập và điều chỉnh trên phần mềm cho phù hợp với điều kiện thực tế

Chỉ cần cơ quan nào có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi
Người liên hệ: Nguyễn Thành Công
email: congnt@lctech.vn
điện thoại: 083 940 2723
Quy trình triển khai:
1. Tiếp nhận thông tin: người phụ trách đầu mối, trang web muốn trỏ vào để quản lý, luồng công việc, danh sách các F cần giám sát
2. Thiết lập hệ thống, điều chỉnh căn bản cho phù hợp yêu cầu, tích hợp vào trang web quản lý hiện tại. Thời gian từ 1 - 4 tuần tùy yêu cầu cụ thể
3. Hướng dẫn sử dụng: 1 ngày
4. Bàn giao
5. Hỗ trợ xử lý sự cố và phát sinh trong vấn đề vận hành

Chúng tôi tin tưởng rằng: Với tinh thần đại đoàn kết toàn dân, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch

Trân trọng cảm ơn!
LC TECH VIETNAM